XẢ LŨ THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH ĐÚNG QUY TRÌNH VÀ KHÁI NIỆM -LS ĐÀO TĂNG DỰC.

15 Tháng Mười Một 20172:37 CH(Xem: 1351)
XẢ LŨ THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH ĐÚNG QUY TRÌNH VÀ KHÁI NIỆM -LS ĐÀO TĂNG DỰC.

Trước nhiều diễn biến gần đây tại Việt Nam và trong thời đại thặng dư tin học toàn cầu, nhiều người Việt trong nước lẫn hải ngoại băn khoăn tự hỏi:

     1- Tại sao nhà cầm quyền CSVN vẫn đứng vững trong vị trí cai trị mặc dầu tham nhũng ngày một tệ hại, kinh tế lụn bại so với các quốc gia láng giềng, mất chủ quyền trên nhiều vùng lãnh thổ và lãnh hải cho cường quyền TQ, và những viên chức hành xử quyền hành hoàn toàn vô trách nhiệm, gây tang tóc, chết chóc và đau thương cho toàn dân?

     2- Trong khi thảm họa mội trường Formosa tại miền trung đang diễn ra thì TBT đảng CSVN không thèm đoái hoài tới dân nghèo, mà trái lại tươi cười tay bắt mặt mừng với lãnh đạo của tập đoàn Formosa. Sau đó Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc lại qua mặt mọi thủ tục pháp lý, đơn phương ký kết thỏa ước với tập đoàn Formosa, nhận giá bồi thường rẻ như bèo là $500 triệu mỹ kim, thay vì hằng chục hoặc trăm tỷ bồi thường cho quyền lợi của dân tộc? Tại sao viên chức CSVN “xả lũ đúng quy trình”, giết hại cả trăm người dân vô tội và gây vô vàn thiệt hại vật chất lẫn tinh thần cho dân chúng mà vẫn không một lời hối lỗi, không một ủy ban điều tra, không một thủ tục pháp lý nào cần thiết để tìm hiểu nguyên nhân, trừng phạt kẻ có lỗi hoặc bồi thường thiệt hại?

     Trả lời vấn nạn thứ nhất có vẻ đơn giản. 

     Lý do là vì đảng CSVN là một trong những đảng cộng sản hiếm hoi còn lại của nhân loại, phát xuất từ hệ thống Đệ tam Quốc tế của Lênin, vận hành theo nguyên tắc Tập trung Dân chủ (democratic centralism), cướp chính quyền và duy trì chính quyền bằng bạo lực của quân đội và công an, hoàn toàn không cần sự ủng hộ của toàn dân, và họ được huấn luyện trong trường đảng rằng bao lâu quân đội và công an còn trung thành với đảng thì đảng sẽ muôn năm trường trị.

     Tuy nhiên trả lời cho vấn nạn thứ 2 thì tương đối phức tạp hơn.

     Muốn nắm bắt toàn diện nguyên do, chúng ta phải ý thức sâu sắc hai khái niệm mà người cộng sản thường khoe khoang. Đó là “văn hóa cộng sản” và “pháp chế xã hội chủ nghĩa”.

     Tuy nhiên một cách đơn giản và dễ hiểu hơn thì người cộng sản vô lương tâm như thế vì văn hóa cộng sản và pháp chế xã hội chủ nghĩa hoàn toàn vắng bóng một khái niệm rường cột của nền dân chủ pháp trị: đó là khái niệm “duty of care”.

     Tôi suy nghĩ nhiều ngày và nhiều tuần cũng không thể tìm được một khái niệm tương tự trong văn hóa và luật pháp của Việt Nam ngày nay để chuyển dịch. Một cách tổng quát thì có thể hiểu “duty of care” là “trách nhiệm cẩn trọng” trong mọi tác động của một cá nhân trong xã hội (văn hóa), nhất là khi cá nhân đó giữ một trọng trách luật định (luật pháp), để tránh thiệt hại cho tha nhân. 

     Khái niệm duty of care này là một trong những khái niệm rường cột của hệ thống luật pháp tại các quốc gia theo Common Law như Vương quốc Thống nhất Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Tân Tây Lan… và khái niệm này cũng được du nhập vào hệ thống Civil Law của lục địa Âu Châu qua ý niệm “devoir de vigilance” của Pháp chẳng hạn. 

     Tại Úc, theo Law Handbook 2017, thì duty of care được định nghĩa như “một trách nhiệm, được luật pháp công nhận, phải tránh những hành vi hàm chứa nhiều hiểm nguy quá mức cho tha nhân” (Duty of care can be defined as “an obligation, recognised by law, to avoid conduct fraught with unreaso-nable risk of danger to others”) (www. lawhandbook.org.au)

     Cuốn Handbook này cũng cho biết: “Không có một công thức nhất định nào để phân định một trách nhiệm cẩn trọng giữa người và người. Tuy nhiên, phiên xử nổi tiếng Donoghue v Stevenson [1932] AC 562 xác định hai yếu tố có thể hình thành một trách nhiệm cẩn trọng như sau:

     1- Khả năng tiên đoán hợp lý (reasonable foreseeability) và

     2- Sự gần gũi (proximity).

     Nếu kẻ làm sai ý thức rằng, hoặc đáng lẽ phải ý thức rằng, hành động hoặc khiếm khuyết hành động của mình có thể gây thương tích hoặc thiệt hại quyền lợi pháp lý của một người khác khi người này không có khả năng tự bảo vệ quyền lợi của mình, thì đã có một tương quan gần gũi khởi sinh một trách nhiệm cẩn trọng. Trách nhiệm cẩn trọng là một vấn đề luật và có thể bị bác bỏ trên căn bản công chính (public policy) (ví dụ nếu tòa án thẩm định rằng sự hiện hữu của trách nhiệm cẩn trọng là không công bằng trong trường hợp này)”

     Thật ra mọi luật pháp tại các quốc gia trên thế giới đều phát xuất từ những bản giá trị đạo đức phổ thông nhất của xã hội và những nền văn minh lớn của nhân loại đều có những bản giá trị vị tha tương tự. Nền Văn hóa La-Hy Thiên Chúa giáo tại Tây phương, nền Văn hóa Tam Giáo (Phật Lão Khổng) tại Đông Á, nền Văn hóa Hồi Giáo tại Trung Đông và Bắc Phi và nền Văn hóa Bà La Môn tại Ấn Độ.

     Một khi ý niệm duty of care được hình thành thì sẽ có hai hệ lụy quan trọng liên hệ trong nền pháp lý của một quốc gia. Đó là các ý niệm về negligence (cẩu thả, khinh xuất) bao gồm civil negligence (hộ hoặc dân luật) đưa đến bồi thường thiệt hại (damages) như một hình phạt và criminal negligence (tội khinh xuất) là một trọng tội hình luật có thể đưa đến giam cầm. Tội này thông thường là kết quả của một hành vi hoàn toàn lạnh nhạt hoặc khinh thường tính mạng hoặc sự an nguy của tha nhân.

    4 Mỗi nền văn hóa trưởng thành hầu các khái niệm đạo đức có thể được chuyển hóa thành những căn bản pháp lý như thế cần phải ít nhất cả ngàn năm mới hình thành.

     Tinh thần vị tha của các nền văn hóa này, tùy theo hoàn cảnh của mỗi quốc gia có thể được luật hóa qua luật dân gian (tức truyền thống bất thành văn hoặc qua các phiên xử của các tòa án như Common Law của Anh Quốc), hoặc được các quốc hội thông qua trong các sắc luật (statute laws) hoặc được khắc ghi vào các bản hiến pháp để trở thành nền tảng của trật tự xã hội (hiến định hóa).

     Sự vùng lên vũ bão của ý thức hệ giáo điều Mác-Lê vào đầu thế kỷ 20, dưới sự điều hướng của phong trào Đệ tam Quốc tế Cộng sản và sự tàn lụn tương đối nhanh chóng trong vòng 70 năm của ý thức hệ này tại Liên Xô, Đông Âu, đã hủy diệt tinh thần vị tha của các nền văn hóa truyền thống và thay thế bằng cái mà các đảng cộng sản gọi một cách mơ hồ là “văn hóa cộng sản”. 

     Tuy nhiên, cũng như bất cứ một nền văn hóa nào của nhân loại, nền văn hóa cộng sản cũng cần phải cả ngàn năm mới hình thành. Rất tiếc là đại khối các đảng cộng sản trên thế giới đã tiêu vong chỉ sau 70 năm cầm quyền và sự sống còn của các đảng CS còn lại trên thế giới cũng rất mong manh.

     Trong khi đó, sự tàn phá của họ đối với các nền văn hóa truyền thống vô cùng lớn lao, hiện thực và di họa vô cùng. Một trong những hậu quả của cơn cuồng phong ý thức hệ Mác-Lê tại VN là sự tận diệt mọi bản giá trị đạo đức truyền thống như nhân nghĩa lễ trí tín (Nho giáo), từ bi và trí tuệ (Phật giáo), lòng bác ái vị tha (Ki-tô giáo)… Tác động hủy diệt nhưng không thay thế được bằng một bản giá trị đạo đức cao cả hơn đưa đến sự vắng bóng toàn diện ý niệm duty of care trong văn hóa CSVN hiện đại. 

     Thêm vào đó, thái sư phụ của ý thức hệ Mác-Lê là Lênin luôn nuôi dưỡng một lòng khinh bỉ tận cùng mọi giá trị đạo đức tiểu tư sản (bourgeois) và chữ “tín” của tiểu tư sản đối với ông chỉ là rác rưởi. Chính vì thế các chế độ cộng sản sẵn sàng gạt gẫm trắng trợn nhân dân mà không hề cảm thấy lương tâm có vấn nạn.

     Chẳng hạn khi cần thiết họ có thể hiến định hóa Tam quyền Phân lập trên hình thức (gồm hành pháp, lập pháp và tư pháp), nhưng cùng một lượt họ cũng hiến định hóa điều 4 Hiến pháp (giữ độc quyền cho đảng), không cho phép tư pháp độc lập và hiến định hóa nguyên tắc tập trung dân chủ. Kết quả là tam quyền phân lập chỉ hiện diện trên hình thức nhưng hoàn toàn vắng bóng trong thực chất.

     Tôi không phải một luật sư hành nghề tại VN nhưng cũng mường tượng rằng, trong hệ thống luật pháp, các bộ luật CSVN cũng có thể có các hình thức khác nhau liên hệ đến trách nhiệm cẩn trọng, tội cẩu thả như tội vô ý làm chết người theo điều 128 BLHS 2015… vì họ sẵn sàng đánh cắp hình thức của các luật lệ Tây phương, nhưng các viên chức trách nhiệm, muốn sống còn, phải hoàn toàn tuân thủ chỉ thị của cấp trên theo tinh thần đảng trị và nguyên tắc dân chủ tập trung.

     Hậu quả là nền văn hóa lẫn pháp lý CSVN trong thực chất, hoàn toàn vắng bóng ý niệm duty of care. 

     Hậu quả trước mắt của sự vắng bóng duty of care mà toàn dân chứng kiến là:

     1- Xả lũ thủy điện Hố Hô cuối năm 2016 và xả lũ thủy điện Hòa Bình mới đây gây thiệt hại tài sản lớn lao và hằng trăm người mất mạng, trong đó có nhiều em bé và phụ nữ cơ thể lõa lồ mà những viên chức CSVN trách nhiệm vẫn có thể khôi hài tuyên bố “xả lũ đúng quy trình” trên sự đau khổ của nhân dân.

     2- Không một viên chức trách nhiệm nào bị điều tra, truy cứu và truy tố về civil negligence hoặc cri-minal negligence và dĩ nhiên không có nạn nhân nào được bồi thường thiệt hại tài sản hoặc nhân mạng

     3- Trên bình diện cao hơn là chủ quyền quốc gia dân tộc, những kẻ chịu trách nhiệm trong Bộ Chính trị đảng CSVN, chưa có kẻ nào bị truy tố về hình (criminal negligence) hay hộ (civil negligence) khi bán Ải Nam Quan, Hoàng Sa, một phần Trường Sa, một nửa Thác Bản Giốc cho Trung Quốc,

     4- Trên bình diện quốc phòng, nhân vật chịu trách nhiệm nào ra lệnh cho những binh sĩ VN tại Gạc Ma phải buông súng trở thành bia bắn của hải quân TQ cũng chưa bị truy tố về hình hay hộ như trên.

     Như những người dân Việt bình thường, sinh sống trong nước hoặc hải ngoại, chúng ta ngậm ngùi rơi lệ khi nhìn hình ảnh của những người dân, phụ nữ, trẻ em lam lũ, lõa lồ chết chìm trong bùn nhơ nước lũ, trong khi TBT Nguyễn Phú Trọng và các viên chức CSVN cao cấp xả lũ tươi cười, tay bắt mặt mừng với các đồng chí của họ, hầu như chưa có việc gì xảy ra trên đất nước này.

     Đảng CSVN đã hủy diệt nền văn hóa truyền thống và nền văn hóa cộng sản thì chưa hội đủ thời gian hiện hữu. Tuy nhiên ngay cả nếu dân tộc VN chờ thêm một ngàn năm nữa để nền văn hóa cộng sản hình thành thì nền văn hóa đó cũng chỉ sẽ đào tạo những con người mẫu mực như Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành đều là những quái vật khát máu của nhân loại. Nền văn hóa CS đó có thể là mỹ mộng đối với TBT Nguyễn Phú Trọng nhưng rõ ràng sẽ là ác mộng kinh hoàng của dân tộc Việt Nam. 

     Nhìn sự vận hành của lịch sử nhân loại và bước đi bất khả vãn hồi của quan điểm dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Nhìn sự thoái trào cũng bất khả vãn hồi của độc tài đảng trị trên toàn thế giới, chúng ta có thể mạnh dạn kết luận rằng đảng CSVN sẽ diệt vong và dân tộc VN sẽ vươn lên trong một tương lai không xa. Nền văn hóa dân tộc qua 5000 lịch sử đã tôi luyện cho dân tộc này những bàn tay và khối óc tuyệt vời, không dễ gì bị hủy hoại bởi một ý thức hệ điên rồ.

     Tuy nhiên nghịch luận chúng ta phải đối phó là cuộc đời của mỗi con người, mỗi thế hệ con dân Việt Nam đều vô giá. Buộc họ phải chờ đợi đến khi lịch sử vứt TBT Nguyễn Phú Trọng và đồng chí của ông vào sọt rác của lịch sử là phải hy sinh hạnh phúc của nhiều cá nhân và thế hệ dân Việt rồi.

     Đảng CSVN đã làm tật nguyền quá nhiều cá nhân và thế hệ dân Việt trân quý. Chính vì thế, mỗi con dân nước Việt đều có một duty of care quan trọng, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trong cuộc sống của mình, thúc đẩy chúng ta góp phần đạp đổ độc tài, xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên trên đất nước VN..

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười 2018(Xem: 985)
Tù nhân lương tâm Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng hai con và thân mẫu đã đến Hoa Kỳ nửa đêm ngày 17 tháng 10 sau khi phía Việt Nam đưa cô từ trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa thẳng đến Sân bay Nội Bài để trục xuất, sau hơn hai năm bị cầm tù. Các hãng tin AP, AFP loan tin vào ngày 18 tháng 10 dẫn phát biểu của Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với đám đông đón cô cùng gia đình tại Phi Trường Houston rằng cô sẽ không bao giờ im lặng trong cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.
18 Tháng Mười 2018(Xem: 900)
Ngày 01-09-2017 người bảo vệ nhân quyền, blogger Huỳnh Thục Vy đăng trên facebook cá nhân hình ảnh Thục Vy đứng bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng bị nhòe bằng vết sơn trắng, với dòng chú thích: “Quốc gia Khánh tận! Có chi mà Lễ với Lạc. Formosa, nhiễm độc toàn diện, ung thư, thuốc giả, tù nhân lương tâm, vi phạm nhân quyền, cận cảnh mất nước… Phản đối lễ lạc bằng cờ đỏ sơn trắng.” Theo bản Kết luận điều tra số 46, ngày 16-10-2018 của Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc, Huỳnh Thục Vy bị khép tội “xúc phạm quốc kỳ” tại Điều 276, BLHS năm 1999 với hình phạt “phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”
17 Tháng Mười 2018(Xem: 959)
Toàn Quân Dân Việt, dù Máu Đổ Thân Tan, phải cùng Quyết Tâm Cứu Nước Gấp ! Tất cả Cán bộ Cao cấp & Lực lượng Vũ Trang Tận Tâm Yêu Nước, không thể tin Nguyễn Phú Trọng dám phản bội Tàu Ác Cộng, đi theo Âu - Mỹ; không cho Nô Cộng Trọng, đã bị Ngộ Độc rất nặng, vừa được Tàu Chệt giúp thay máu gần 100%, quyết làm Tổng Bí Thư & Chủ Tịch Nước cho được, để đang Chờ Chết vẫn Mưu Gian - Cố Chấp - Trơ Lì - Ngu Mê - Nịnh Bợ - Chạy Nước Rút - Cố Tìm Ra Cách Bán Nước Nhanh Thêm cho Tàu Ác Cộng ! Phải Áp Lực Thật Mạnh, buộc các Tay Sai Đầu Sỏ của Tàu Ác Cộng, phải Giải Thể Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng ngay ! Không để Giặc Tàu Ác Cộng Cướp Chiếm Đất-Biển Việt mãi mãi ! Giải thể Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng xong, với Quốc tế giúp, Quốc Vụ đuổi Tàu Ác Cộng, thoát Việt Nô Cộng & DÂN CHỦ HÓA TỔ QUỐC chắc chắn thành công !
17 Tháng Mười 2018(Xem: 911)
Nữ tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, vào ngày 17 tháng 10 đã được trả tự do và rời Việt Nam trên chuyến bay đi Hoa Kỳ cùng gia đình. (hình trên) Reuters, AFP dẫn những nguồn tin thân cận tại Việt Nam như Mạng Lưới Blogger nói rõ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng đi với hai con và thân mẫu là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan. Mạng Lưới Blogger Việt Nam tường thuật cụ thể là vào 6:30 sáng ngày 17 tháng 10, có hai xe mang biển số 80 của Bộ Công An và 1 xe của Trại giam Số 5 Yên Định, Thanh Hóa chở tù nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rời trại giam.
16 Tháng Mười 2018(Xem: 1172)
Luật An ninh mạng (ANM) của Quốc hội VC và Dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành nó của bộ Công an (CA) đang gây bão trên công luận. Qua 3 bài nghiên cứu công phu, dẫn chứng rõ ràng, lập luận thuyết phục: “Luật ANM - Tượng đài… cô đơn”, “Luật ANM – Cán cân… cong lý” và “Càng ANM, dân càng bất an” được viết trong tháng 10 này, giáo sư Hoàng Xuân Phú từ Đức đã cho thấy sự lạc lõng của luật ANM Việt Nam (VN) giữa lòng thế giới văn minh dân chủ, sự dối trá của những kẻ đã biên soạn nó rồi đem ra lừa cả quốc hội để nó được phê chuẩn, sự tác hại khôn lường của toàn bộ những văn bản liên quan tới luật ANM.