ĐIỀU TRẦN TRƯỚC ỦY BAN NHÂN QUYỀN TOM LANTOS HOA KỲ ngày 26-03-2014

26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 4283)
ĐIỀU TRẦN TRƯỚC ỦY BAN NHÂN QUYỀN TOM LANTOS HOA KỲ ngày 26-03-2014
 
ĐIỀU TRẦN TRƯỚC ỦY BAN NHÂN QUYỀN TOM LANTOS HOA KỲ ngày 26-03-2014

Về vai trò của các tổ chức Công giáo trong xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam nhằm bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy dân chủ, và giải quyết các vấn nạn xã hội.
(Bản đọc trước camera)

Kính thưa toàn thể Quý vị
Tôi hết lòng xin lỗi Quý vị vì không thể đến Hoa Kỳ để hiện diện trong căn phòng này trước mặt toàn thể Quý vị. Lý do là tôi đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quản thúc và thường xuyên theo dõi từ hơn 10 năm nay. Mong Quý vị thông cảm. Xin cảm ơn. 
Kính thưa toàn thể Quý vị
Nhân việc Uỷ ban Nhân quyền Tom Lantos tổ chức buổi điều trần về vai trò của các tổ chức tôn giáo trong xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam, chúng tôi xin có bài điều trần nhỏ như sau

1- Những thuận lợi của các tổ chức Công Giáo trong vai trò xây dựng xã hội dân sự. 
Giáo hội Công giáo, với cơ cấu Giáo phận, Giáo xứ, Dòng tu và các tổ chức bên trong từng cơ cấu, là những xã hội dân sự với nhiều thuận lợi trong vai trò xây dựng xã hội, quốc gia. Tại miền Nam VN trước 1975, đã có những tổ chức giáo dục như Hướng đạo Công giáo, Thanh Sinh Công, Thanh Lao Công… từ thiện như Caritas, Misereor…. xã hội như Phong trào Công lý Hòa bình, Phong trào Chống tham nhũng, Ủy ban Cải thiện chế độ lao tù… 

2- Những hạn chế và khó khăn mà những tổ chức này đang phải đối đầu trong sinh hoạt tôn giáo và thực thi sứ mạng phục vụ nhân quần, xã hội. 
Sau năm 1975, khi Cộng sản lên nắm chính quyền và xây dựng chế độ vô thần, độc tài, toàn trị, thì những tổ chức nói trên phải ngưng hoạt động. Chỉ còn lại cơ cấu điều hành ở các giáo phận, giáo xứ và dòng tu thôi, nhưng họ luôn luôn bị theo dõi và lũng đoạn. Nhiều Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đi tù. Hiện nay thì vài tổ chức dân sự đang cố gắng phục hồi và sinh hoạt âm thầm như Hướng đạo Công giáo, Cơ quan bác ái Caritas, Ủy ban Công lý Hòa bình. Một số chức sắc đứng ra thành lập Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền nhằm đấu tranh cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền từ năm 2001. Một số vị khác tham gia Hội đồng Liên tôn.
Các tổ chức dân sự đó hoạt động về mặt lý thuyết lẫn thực hành. Về mặt lý thuyết, Hội đồng Giám mục VN từng có Thư góp ý với Nhà nước, Kiến nghị gởi thủ tướng và ban tôn giáo, Thư ngỏ gởi cho các Cơ quan Lập pháp Việt Nam, Quan điểm về một số vấn đề trong hiện tình xã hội, và mới nhất là Thư nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp. Ủy ban Công lý Hòa bình thì tổ chức các khóa học cho giáo dân về học thuyết xã hội Công giáo, nghiên cứu những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, và nhân quyền tại VN, lên tiếng thỉnh thoảng về vài vụ việc bất công trong xã hội.

Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền thì có hơn 100 văn bản về các vấn đề tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền. Các Hội đồng Liên tôn có Tuyên bố về chính sách tôn giáo của CS tại VN, Lời Kêu Gọi Dân Chủ Cho Việt Nam, có các bản lên tiếng về Hiến pháp, về Pháp lệnh tôn giáo, về nhiều vụ vi phạm nhân quyền. Ngoài ra còn có Nhóm Bảo vệ Sự Sống thuộc Giáo phận Vinh, Nhóm Truyền thông và Phòng Công lý Hòa bình thuộc Dòng Chúa Cứu thế, cả ba đều có những hoạt động liên quan đến thông tin và xã hội. 
Thế nhưng, tất cả những lần lên tiếng trên không bao giờ được nhà cầm quyền VN hồi đáp cách nghiêm chỉnh. Trái lại họ còn tìm cách gây khó khăn. Chẳng hạn Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt bị bứng ra khỏi tòa TGM Hà Nội; Giám mục Hoàng Đức Oanh bị sách nhiễu; Dòng Chúa Cứu Thế luôn bị theo dõi và cản trở trong các hoạt động; nhiều linh mục và giáo dân đang bị ngồi tù vì lên tiếng cho công lý và sự thật. 

Đang khi đó thì các hoạt động thực tiễn của Công giáo bị hạn chế hay cấm cản bởi Pháp lệnh Tôn giáo tín ngưỡng và Nghị định áp dụng Pháp lệnh đó. Hai văn kiện này muốn khống chế, kềm tỏa 5 phương diện hay 5 yếu tố của tôn giáo là quy chế pháp lý, nhân sự, hoạt động, tài sản và quan hệ quốc tế. Nghĩa là cho đến nay, các tôn giáo và các tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận như những pháp nhân. Nhân sự lãnh đạo luôn bị nhà nước kiểm soát từ việc chiêu mộ, huấn luyện, tấn phong đến bổ nhiệm. Các hoạt động thuần túy tôn giáo hoặc phục vụ xã hội đều phải xin phép, bị hạn chế, không cho vươn ảnh hưởng ra ngoài xã hội. Tài sản Giáo hội tiếp tục bị tước đoạt thêm, còn đất đai thì Giáo hội chỉ được quyền sử dụng. Quan hệ quốc tế của Giáo hội và việc các chức sắc lẫn tín đồ ra hải ngoại đều bị nhà nước kiểm soát, có khi ngăn cản. Điều đó làm cho các tổ chức/xã hội dân sự trong tôn giáo khó hoạt động và khó ảnh hưởng. Ngoài ra, nhà cầm quyền còn tạo nên một xã hội dân sự giả tạo là Ủy ban Đoàn kết Công giáo, thành viên của Mặt trận Tổ quốc, nhằm lũng đoạn nội bộ Giáo hội đồng thời lừa gạt quốc tế.
Đối với các tôn giáo khác thì nhà cầm quyền tạo ra những giáo hội quốc doanh bên cạnh các Giáo hội chính truyền. Các giáo hội quốc doanh này do nhà nước điều khiển, nhằm mục đích lũng đoạn, chia rẽ các Giáo hội chính truyền. Các giáo hội quốc doanh ấy cũng tham gia Mặt trận Tổ quốc là cơ quan ngoại vi của đảng CS, bao gồm trong đó các tổ chức/xã hội dân sự giả tạo.

3- Những dự định sẽ thực hiện trong 12 tháng tới để thay đổi tình trạng này
Trước hết các chức sắc tôn giáo, trong đó có các linh mục, quy tụ trong Hội đồng Liên tôn, ngày 01-05-2013, đã mạnh mẽ đòi hỏi Quốc hội phải chấp thuận một Hiến pháp đề cao các dân quyền và nhân quyền. Đến ngày 4-10-2013, chúng tôi đã mạnh mẽ phản bác Pháp lệnh tôn giáo và Nghị định áp dụng Pháp lệnh đó. Mới đây, ngày 17-02-2014, chúng tôi đã ra Bản lên tiếng về quyền con người và về các tù nhân lương tâm tại VN. Chúng tôi rồi đây sẽ soạn thảo Cương lĩnh của Hội đồng Liên tôn để có thể chính danh và dạn dĩ hoạt động. Nhiều chức sắc tôn giáo từng bị lao tù trong chế độ CSVN (trong đó có bản thân chúng tôi) cũng vừa liên kết với nhau thành một tổ chức dân sự mang tên Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, nhằm góp phần phá vỡ ách độc tài của chế độ.

4- Những đề nghị gởi đến chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là Quốc hội, và cộng đồng thế giới để hỗ trợ cho cho việc thực hiện các dự kiến trên.
Tại VN, kể từ đầu năm 2013, nhiều xã hội dân sự độc lập đã và đang xuất hiện, dù bị sự đàn áp và cấm cản của nhà cầm quyền. Tất cả đều là nỗ lực của các công dân tự do nhằm giành lại sự độc lập trong sinh hoạt xã hội, trong tổ chức hội nhóm, trong hành động phục vụ và cả trong nhận định chính trị. Chúng tôi mong chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là Quốc hội, và cộng đồng thế giới chăm chú theo dõi sự hình thành và hoạt động của các tổ chức dân sự, ủng hộ chúng tôi về mặt tinh thần, mặt chính trị.
Cuối cùng, xin cảm ơn Quý vị đã lắng nghe. Xin Thượng Đế chúc lành cho Quý vị và cho đất nước Hoa Kỳ. 
Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi, Huế, VN, 26-03-2014

************

ĐIỀU TRẦN TRƯỚC ỦY BAN NHÂN QUYỀN TOM LANTOS HOA KỲ ngày 26-03-2014
Về vai trò của các tổ chức Công giáo trong xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam nhằm bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy dân chủ, và giải quyết các vấn nạn xã hội.
(Bản gởi cho Ủy ban Tom Lantos)

Kính thưa toàn thể Quý vị
Nhân việc Uỷ ban Nhân quyền Tom Lantos tổ chức buổi điều trần về vai trò của các tổ chức tôn giáo trong xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam nhằm bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy dân chủ, và giải quyết các vấn nạn xã hội, chúng tôi xin có bài điều trần nhỏ như sau

1- Những thuận lợi của các tổ chức Công Giáo trong vai trò xây dựng xã hội dân sự. 
Đạo Công giáo tự bản thân là một tổ chức thống nhất ở cấp hoàn vũ và ở cấp địa phương, mang danh xưng Giáo hội Công giáo. Tại mỗi quốc gia, Giáo hội này phân thành các Giáo tỉnh, Giáo phận, Giáo xứ, các Dòng tu và bên trong mỗi đơn vị này lại có nhiều tổ chức lớn nhỏ. Các Giáo đoàn và Dòng tu Công giáo địa phương ấy (cùng với những tổ chức bên trong của mình) có nhân sự dồi dào, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, sứ mạng phục vụ, tinh thần dấn thân, uy tín trong quần chúng nên là những xã hội dân sự đúng nghĩa với nhiều thuận lợi trong vai trò xây dựng xã hội, quốc gia. Một số có chủ đích thuần túy tôn giáo, thờ phượng, một số có chủ đích văn hóa, từ thiện, giáo dục. 
Trong thực tế, tại miền Nam VN trước 1975, đã có những tổ chức giáo dục như Hướng đạo Công giáo, Thanh Sinh Công, Thanh Lao Công… từ thiện như Caritas, Misereor…. xã hội như Phong trào Công lý Hòa bình, Phong trào Chống tham nhũng, Ủy ban Cải thiện chế độ lao tù… Tất cả đều được tự do hoạt động và có nhiều đóng góp đáng kể cho xã hội, như các tổ chức dân sự tại mọi nước trên toàn thế giới.

2- Những hạn chế và khó khăn mà những tổ chức này đang phải đối đầu trong sinh hoạt tôn giáo và thực thi sứ mạng phục vụ nhân quần, xã hội. 
Sau năm 1975, khi Cộng sản lên nắm chính quyền và xây dựng chế độ vô thần, độc tài, toàn trị, thì những tổ chức nói trên phải ngưng hoạt động. Chỉ còn lại cơ cấu điều hành ở các giáo phận, giáo xứ và dòng tu thôi, nhưng họ luôn luôn bị theo dõi và lũng đoạn. Hiện nay thì vài tổ chức dân sự đang cố gắng phục hồi và sinh hoạt âm thầm như Hướng đạo Công giáo, Cơ quan bác ái Caritas, Ủy ban Công lý Hòa bình. Ủy ban này chỉ mới được Hội đồng Giám mục VN thành lập lại tháng 10 năm 2010 nhưng chủ yếu cũng chỉ hoạt động trong nội bộ Công giáo. Có một số chức sắc đứng ra thành lập Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền nhằm đấu tranh cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền từ năm 2001. Một số vị khác tham gia các Hội đồng Liên tôn vốn lần lượt xuất hiện năm 2000, 2008 rồi năm 2013. 

Các hoạt động mang tính cách phục vụ nhân quần xã hội của các tổ chức dân sự thuộc Giáo hội Công giáo nằm trên hai mặt: lý thuyết lẫn thực hành. Về mặt lý thuyết, Hội đồng Giám mục VN từng có Thư góp ý với Nhà nước ngày 14-04-1991, Kiến nghị gởi thủ tướng và ban tôn giáo ngày 18-10-1992, Thư ngỏ gởi cho các Cơ quan Lập pháp của Nhà nước Việt Nam tháng 10-2002, Quan điểm về một số vấn đề trong hoàn cảnh xã hội hiện nay gởi đến toàn dân ngày 25-09-2008 và mới nhất là Thư nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp gởi đến Ủy ban soạn thảo ngày 01-03-2013. 
Ủy ban Công lý Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục thì có một số hoạt động như (1) tổ chức các khóa học cho giáo dân về học thuyết xã hội Công giáo, (2) nghiên cứu những yêu sách và thách đố của đất nước, thu thập và đánh giá những thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội, về tình trạng nhân phẩm và nhân quyền tại VN, (3) lên tiếng thỉnh thoảng về vài vấn đề trong xã hội. Ví dụ vụ nhà nước xử án các giáo dân Cồn Dầu, Đà Nẵng (10-2010), vụ nhà nước lấy đất của Dòng Chúa Quan Phòng Sóc Trăng (12-2010), vụ bắt giữ và xử án luật gia Cù Huy Hà Vũ (8-2011), vụ nhà nước hủy bỏ cuộc Tọa đàm “Công lý cho Biển Đông” (10-2011), vụ 14 thanh niên Công giáo Vinh bị xử tòa (12-2012). 

Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền, thành lập từ 4-2001, có hơn 100 văn bản về các vấn đề tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền. Hội đồng Liên tôn năm 2000 có Tuyên bố về chính sách tôn giáo của CS tại VN (27-12-2000). Hội đồng Liên tôn 2008 có Lời Kêu Gọi Dân Chủ Cho Việt Nam (30-04-2008). Hội đồng Liên tôn năm 2013 thì cho đến nay đã có 6 bản lên tiếng về Hiến pháp, về Pháp lệnh tôn giáo, về nhiều vụ vi phạm nhân quyền. Ngoài ra còn có Nhóm Bảo vệ Sự Sống thuộc Giáo phận Vinh, Nhóm Truyền thông và Phòng Công lý Hòa bình thuộc Dòng Chúa Cứu thế, cả ba đều có những hoạt động liên quan đến thông tin và xã hội. 
Thế nhưng, tất cả những hoạt động lý thuyết nói trên (tức là lên tiếng với nhà cầm quyền và công luận), không bao giờ được nhà cầm quyền hồi đáp mà xem xét những đề nghị và yêu cầu nêu trong đó. Trái lại họ còn tìm cách gây khó khăn cho những chức sắc hoặc tín đồ quá mạnh miệng. Chẳng hạn Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt bị bứng ra khỏi tòa TGM Hà Nội; Giám mục Hoàng Đức Oanh và các linh mục dưới quyền tại Kontum thường xuyên bị sách nhiễu, thậm chí bị hành hung; Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn và Thái Hà luôn bị theo dõi và cản trở trong các hoạt động, thậm chí bị cướp tài sản (đất đai); nhiều thanh niên Công giáo tại Giáo phận Vinh đang bị ngồi tù vì lên tiếng cho công lý và sự thật. 

Đang khi đó thì các hoạt động thực tiễn của tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng bị hạn chế hay cấm cản bởi Pháp lệnh Tôn giáo tín ngưỡng năm 2004 và Nghị định áp dụng Pháp lệnh năm 2012. Hai văn kiện pháp lý này muốn khống chế, kềm tỏa 5 phương diện hay 5 yếu tố của tôn giáo là quy chế pháp lý, nhân sự, hoạt động, tài sản và quan hệ quốc tế. Cho đến nay, các tôn giáo và các tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận như những pháp nhân. Nhân sự, nhất là nhân sự lãnh đạo, luôn bị nhà nước kiểm soát từ việc chiêu mộ, huấn luyện, tấn phong và bổ nhiệm. Các hoạt động thuần túy tôn giáo hoặc phục vụ xã hội đều buộc phải xin phép, đều bị hạn chế, không cho vươn ảnh hưởng ra ngoài xã hội. Tài sản của Giáo hội tiếp tục bị tước đoạt thêm, còn đất đai thì Giáo hội chỉ được quyền sử dụng. Quan hệ quốc tế của Giáo hội và việc các chức sắc lẫn tín đồ ra hải ngoại đều bị nhà nước kiểm soát, có khi ngăn cản. Điều đó làm cho các tổ chức/xã hội dân sự trong tôn giáo khó hoạt động và khó ảnh hưởng. Ngoài ra, nhà cầm quyền còn tạo ra một xã hội dân sự giả tạo là Ủy ban Đoàn kết Công giáo, thành viên của Mặt trận Tổ quốc, nhằm lũng đoạn nội bộ Giáo hội đồng thời lừa gạt quốc tế. 

Đối với các tôn giáo khác thì nhà cầm quyền tạo ra những giáo hội quốc doanh bên cạnh Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy, Hội thánh Cao Đài chân truyền, các Giáo hội Tin lành Mennonite, Tin lành Lutheran… Các giáo hội quốc doanh này do nhà nước điều khiển, với mục đích lũng đoạn, chia rẽ các Giáo hội chính truyền. Các giáo hội quốc doanh ấy cũng tham gia Mặt trận Tổ quốc là cơ quan ngoại vi của đảng CS, bao gồm trong đó các tổ chức/xã hội dân sự giả tạo.
Bản thân chúng tôi cũng là nạn nhân của nhà cầm quyền CSVN. Tôi bị họ đuổi ra khỏi Đại chủng viện Huế tháng 5-1978 cùng với 17 đại chủng sinh khác vì tội “cứng đầu”. Nên đến ngày 21-5-1981, tôi đã phải chịu chức linh mục cách bí mật do tay Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận (lúc ấy đang bị quản thúc tại giáo xứ Giang Xá, giáo phận Sơn Tây). Ngày 21-10-1981, tôi bị công an bắt cùng với 4 đại chủng sinh khác thuộc giáo xứ Phủ Cam rồi bị kết tội “tuyên truyền phản cách mạng” trong một phiên toà, vì trước đó, vào ngày 21-9-1981, tất cả đã cùng nhau làm một vở kịch nhỏ giúp vui trong một buổi họp mặt phụ huynh chủng sinh tại giáo xứ. Bị án tù 4 năm, giam tại “trại cải tạo” Đồng Sơn (tỉnh Đồng Hới). Ở gần hết án, tôi bị nhà cầm quyền khám phá ra là một linh mục chịu chức không xin phép nhà nước nên bị giam thêm 3 năm nữa. Tổng cộng 7 năm tù. Được thả ra tháng 10-1988, tôi phải về ở nhà cha mẹ tại giáo xứ Phủ Cam, thành phố Huế. 
Đầu năm 2001, tôi hỗ trợ linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý trong việc đấu tranh cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền. Tôi bị công an gọi đi thẩm vấn trong vòng một tháng, sau đó tôi từ chối không tới đồn nữa nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh. Thế là họ quản thúc tôi tại gia đình (lệnh miệng), cắt điện thoại bàn, phá điện thoại di động, luôn canh chừng theo dõi tôi lẫn thân nhân và bạn bè của tôi cho tới hôm nay. 

3- Những dự định sẽ thực hiện trong 12 tháng tới để thay đổi tình trạng này
Để tìm cách thay đổi tình trạng này, trước hết các chức sắc tôn giáo, trong đó có các linh mục Công giáo chúng tôi, quy tụ trong một tổ chức dân sự gọi là Hội đồng Liên tôn, ngày 01-05-2013, đã mạnh mẽ đòi hỏi Quốc hội VN phải chấp thuận một Hiến pháp đề cao các quyền con người và các quyền công dân. Đến ngày 4-10-2013, chúng tôi đã mạnh mẽ phản bác Pháp lệnh tôn giáo năm 2004 và Nghị định áp dụng Pháp lệnh năm 2012, là hai văn kiện cản trở cho hoạt động của các tổ chức dân sự trong tôn giáo. Mới đây, ngày 17-02-2014, chúng tôi đã ra Bản lên tiếng về quyền con người và về các tù nhân lương tâm tại VN, vốn là những con người đòi hỏi nhân dân phải có quyền lập ra các xã hội dân sự độc lập với nhà nước. Từ đây cho đến 06-03-2014, chúng tôi sẽ soạn thảo Cương lĩnh của Hội đồng Liên tôn với các điều khoản thông thường của một tổ chức, để có thể chính danh và dạn dĩ hoạt động. 
Nhiều chức sắc tôn giáo từng bị lao tù trong chế độ CSVN (trong đó có bản thân chúng tôi) cũng vừa liên kết với nhau thành một tổ chức dân sự mang tên Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, nhằm góp phần phá vỡ ách độc tài của chế độ. 

4- Những đề nghị gởi đến chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là Quốc hội, và cộng đồng thế giới để hỗ trợ cho cho việc thực hiện các dự kiến trên.
Tại VN, kể từ đầu năm 2013, nhiều xã hội dân sự xuất hiện, như Nhóm Anh em Dân chủ, Hội Phụ nữ Nhân quyền, Nhóm Truyền thông Chúa Cứu Thế, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Hiệp hội Dân oan, Hội bầu bí tương thân, Nhóm Bảo vệ Sự sống, Hội đồng Liên tôn, Hội Cựu Tù nhân Lương tâm và mới nhất là Văn đoàn Việt Nam độc lập. Tất cả đều là nỗ lực của các công dân tự do nhằm giành lại sự độc lập trong sinh hoạt xã hội, trong tổ chức hội nhóm, trong hành động phục vụ và cả trong nhận định chính trị.
Chúng tôi mong chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là Quốc hội, và cộng đồng thế giới chăm chú theo dõi sự hình thành và hoạt động của các tổ chức dân sự, ủng hộ chúng tôi về mặt tinh thần, mặt chính trị. Ngoài ra, quý vị có thể tạo điều kiện để chúng tôi trau dồi thêm khả năng hoạt động trong các tổ chức dân sự đó (như đã từng có những khóa học về phương cách đấu tranh bất bạo động, phương cách thực thi dân chủ mà có nhiều người từ VN đi ra tham gia). 
Cuối cùng, xin cảm ơn Quý vị đã lắng nghe. Xin Thượng Đế chúc lành cho Quý vị và cho đất nước Hoa Kỳ. 

Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi, Huế, VN, 26-03-014 —
20140326_150758_resized-305
Buổi Điều trần về tình trạng thiếu tự do tôn giáo ở Việt Nam hôm 26/3, trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos thuộc Quốc Hội Hoa Kỳ.
RFA

Trong khuôn khổ hai ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam 26 và 27 tháng này, buổi điều trần về tình trạng thiếu tự do tôn giáo ở Việt Nam đã diễn ra hôm qua, ngày 26, trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos thuộc Quốc Hội Hoa Kỳ. Thanh Trúc có mặt tại chỗ với bài tường trình sau đây:

Việt Nam vẫn đàn áp tôn giáo

Buổi điều trần về tự do tôn giáo ở Việt Nam hôm qua, ngày 26 tháng Ba, trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos, do dân biểu Frank Wolf điều hợp, có tiếng nói và hình ảnh của hai nhân chứng trong nước, linh mục Phan Văn Lợi, Hội Đồng Liên Tôn Quốc Nội, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam và cũng là thành viên khối Dân Chủ 8406, nữ chánh trị sự Cao Đài Nguyễn Bạch Phụng, quyền trách nhiệm nữ tộc đạo châu đạo Vĩnh Long, thư ký ban đại diện Khối Nhân Sanh đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, thành viên Hội Đồng Liên Tôn Quốc Nội.

Lên tiếng với đài Á Châu Tự Do vài tiếng trước khi buổi điều trần diễn ra, linh mục Phan Văn Lợi trình bày những ý chính ông sẽ nói trong buổi điều trần:

Tôi chịu chức từ năm 1981 nhưng tới giờ vẫn không được hoạt động như một linh mục bình thường vì bị nhà nước quản thúc do tôi đã cùng với linh mục Nguyễn Văn Lý lên tiếng đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Việt Nam.
-LM Phan Văn Lợi

“Tôi chịu chức từ năm 1981 nhưng tới giờ vẫn không được hoạt động như một linh mục bình thường vì bị nhà nước quản thúc do tôi đã cùng với linh mục Nguyễn Văn Lý lên tiếng đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Ở Việt Nam lúc này các xã hội dân sự đang xuất hiện, các tôn giáo, Giáo Hội Công Giáo cùng những cơ cấu bên trong giáo hội đó là những xã hội dân sự. Từ lâu nay những xã hội dân sự đó đã bị cấm cản hoạt động, luôn luôn bị kiểm soát ngặt nghèo từ vấn đề qui chế pháp nhân cho tới nhân sự cho tới hoạt động cho tới tài sản và cho tới quan hệ quốc tế. Nhà cầm quyền cộng sản không muốn cho các tôn giáo và các tổ chức trong tôn giáo được thực thi quyền lên tiếng cho công lý và cho sự thật. Chúng tôi được mời gọi để trình bày cái hiện trạng đó ở tại Việt Nam.”

20140326_144107_resized-250
Linh mục Phan Văn Lợi phát biểu tại buổi Điều trần về tình trạng thiếu tự do tôn giáo ở Việt Nam hôm 26/3, trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos thuộc Quốc Hội Hoa Kỳ. RFA PHOTO.

Trong khi đó, nữ chánh trị sự Cao Đài Nguyễn Bạch Phụng cho biết trong tư cách điều trần viên được mời, bà muốn nhấn mạnh sự tác hại đối với các tôn giáo trong nước qua Nghị Quyết 36 và Nghị Định 92 do nhà nước Việt Nam ban hành:

“Qua buổi điều trần trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos lần đầu tiên đạo Cao Đài chúng tôi được điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ. Điều mà đạo Cao Đài chúng tôi cũng như tất cả các tôn giáo độc lập trong nước đều ao ước tự do tôn giáo. Nhà nước Việt Nam hãy trả lại chủ quyền và tài sản, trả lại nhân quyền để các tôn giáo độc lập trong nước được tự do hành đạo như tất cả các quốc gia dân chủ trên thế giới.. của đạo Cao Đài cũng như tất cả.

Nghị Quyết 36 cũng như Nghị Định 92, áp dụng cho tất cả các tôn giáo ở trong nước, hoàn toàn khống chế, giải tán và triệt hạ những nền tôn giáo độc lập và tiêu diệt những nền tôn giáo độc lập. Chúng tôi là thanh viên trong Hội Đồng Liên Tôn lên tiếng phản đối Nghị Quyết 36 và Nghị Định 92, liều thuốc độc dược để diệt các nền tôn giáo chân chính và độc lập trong nước.

Dùng TPP áp lực VN tôn trọng nhân quyền

Cuộc điều trần được thu âm và thu hìnhlần đầu tiên áp dụng cho Việt Nam, do tổ chức BPSOS ở Washington liên lạc và thực hiện. BPSOS Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển cũng là tổ chức khởi xướng hai ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 26 và 27, được gọi là Việt Nam Advocacy Day. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS:

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho cuộc điều trần này từ rất lâu. Hiện chúng tôi được biết là công an tỉnh đang bao vây nhà của bà Bạch Phụng và cắt đường Internet nhưng ít ra chúng tôi còn liên lạc được bằng điện thoại. Ông Frank Wolf, dân biểu chủ tọa cuốc điều trần ngày hôm nay đã được báo động và ông Frank Wolf cho biết sẽ gọi trực tiếp cho đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam để yêu cầu theo dõi và can thiệp nếu cần thiết.

Mục đích của chúng tôi hiện nay là đẩy lùi Hiệp Định Đối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, để Việt Nam phải chứng tỏ bằng những nhượng bộ cụ thể về nhân quyền trước đã.
-TS Nguyễn Đình Thắng

Mục đích của chúng tôi hiện nay là đẩy lùi Hiệp Định Đối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, để Việt Nam phải chứng tỏ bằng những nhượng bộ cụ thể về nhân quyền trước đã. Tí nữa đây, đúng 4 giờ, một phái đoàn sẽ đến họp riêng với văn phòng đại diện mậu dịch của Hoa Kỳ để đặt những vấn đề như vậy.”

Ngoài linh mục Phan Văn Lợi và chánh trị sự Cao Đài Nguyễn Bạch Phụng từ Việt Nam, buổi điều trần về vấn đề tự do tôn giáo của Việt Nam trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos chiều ngày 26 còn có phần thuyết trình liên quan của ông Eric Schwartz, Ủy Hội Quốc Tế Mỹ Về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới, với chứng cớ và quan điểm của ủy hội về sự đàn áp tôn giáo đang diễn ra tại Việt Nam.

Thuyết trình viên thứ ba, ông Ron Nay, giám đốc điều hành Tổ Chức Nhân Quyền Cho Người Miền Núi ở tiểu bang North Carolina, nơi định cư của nhiều đồng bào Thượng sau 1975 và mãi về sau này, trình bày về chính sách đàn áp có hệ thống và kéo dài mà chính quyền Việt Nam áp dụng đối với đồng bào thiểu số Tây Nguyên, trong đó có việc ép người Thượng Tin Lành bỏ đạo:

“Nói về vấn đề nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam thì không có gì ngạc nhiên, nếu có thay đổi thì chỉ thay đổi danh từ mà thôi, còn trên thực tế vấn đề tôn giáo và nhân quyền không có chi thay đổi hết.”

Người thứ tư điều trần là cô Yunie Hong, Hmong National Development, Tổ Chức Quốc Gia Phát Triển Hmong, trình bày chi tiết trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos về sự phân biệt đối xử và ngước đãi người Hmong ở miền Bắc Việt Nam, đặc biệt những vụ xử người Hmong theo đạo Tin Lành trong tuần này và tuần tới.

Đối với dân biểu Frank Wolf và dân biểu James McGovern, hai vị đại diện dân cử Mỹ đồng chủ tịch Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos, và đối với gần 600 người Việt từ các tiểu bang trong nước Mỹ đổ về Washington cho ngày Vận Động Nhân Quyền cho Việt Nam, cuộc điều trần ngày 26 vô cùng quan trọng vào khi Bộ Ngoại Giao Mỹ đang soạn thảo bản phúc trình thường niên về tình trạng tự do tôn giáo thế giới, trong đó có tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Thanh Trúc tường trình từ quốc hội Hoa Kỳ.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2284)
Rốt cuộc, giới phân tích kinh tế-chính trị cùng rất nhiều người đặc biệt theo dõi sự tồn vong hàng năm của chế độ Trung Cộng cũng đã có được một bằng chứng – dù nhỏ bé nhưng có giá trị, mà từ đó có thể bổ sung cho những dự đoán về khoảng thời gian chính thể này có thể sẽ cáo chung. Đầu tháng 10-2018, tờ The New York Times International của Mỹ đã có được trong tay một chỉ thị của chính phủ Trung Quốc gửi cho các nhà báo ở nước này ngay tuần trước đó – quy định rõ 6 chủ đề kinh tế cần phải được “quản lý.” Trong bài “Trung Quốc kiểm duyệt các tin tức thất lợi về kinh tế,” The New York Times International đã công khai 6 chủ đề đó, bao gồm:
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2343)
Linh mục Anton Đặng Hữu Nam cho hay bị một thành viên Hội Cờ đỏ nhiều lần dọa giết trong khi lãnh đạo xã phủ định điều này. Sự việc vị linh mục kêu cứu do bị dọa giết đã ồn ào trên mạng xã hội vài ngày nay. "Ông Lê Đình Thọ, Hội trưởng Hội Cờ đỏ xóm Quỳnh Khôi đã ba lần đột nhập vào nhà thờ Giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, nơi tôi đang quản nhiệm, đe dọa giết tôi", linh mục Anton Đặng Hữu Nam nói với BBC hôm 24/10.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2248)
Đây là câu chuyện của người H’Mông Việt Nam bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Di dân (IDC) Suan Phlu ở Bangkok, Thái Lan. Câu chuyện dựa trên lời kể lại từ lá thư gửi Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHCR) của tù nhân và lời kể của vợ của anh. Trong một căn phòng nhỏ chật chội, ở một khu phố nhỏ nghèo của Bangkok, Vue Chor kể lại lý do vì sao gia đình chị lại lưu lạc sang Thái Lan gần 10 năm qua, và vì sao chồng chị vẫn ở đằng sau song sắt trại tạm giam.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2298)
Nguyên tiêu đề: Hãy cầu nguyện cho người Thượng bị lãng quên của Việt Nam. Sự đàn áp của chế độ Cộng sản đối với dân tộc thiểu số ủng hộ Hoa Kỳ trong Chiến tranh VN phần lớn là không thể nhận thấy được nhưng đang bắt đầu được biết đến Hãy bắt đầu với một lời thú nhận. Khi tôi là một phóng viên chiến tranh ở Việt Nam vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, tôi đã không ủng hộ “báo chí nhảy dù.” Đó là chuyến đi thực tế vào vùng chiến bằng trực thăng và ở lại đó một hoặc hai ngày để cảm nhận tình hình và rồi quay trở lại Sài Gòn để viết một bài báo.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2113)
Báo chí vừa đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra kết luận về ông Chu Hảo và đề nghị kỷ luật ông. Lão Mà Chưa An tuyên bố như sau: Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Chu Hảo là một trí thức lớn của Việt Nam. Ông là một nhà khoa học tài ba trong lĩnh vực vật lý kỹ thuật. Ông đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng các viện nghiên cứu vật lý và khoa học hàng đầu của Việt Nam. Với tư cách Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, ông đã có những đóng góp to lớn vào việc hoạch định chính sách khoa học công nghệ, nhất là công nghệ truyền thông thông tin (ICT) ở Việt Nam,