TUYÊN CÁO THÀNH LẬP HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM.

17 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 12884)
TUYÊN CÁO THÀNH LẬP HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM.

Tuyên cáo thành lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Tự do lương tâm là một trong các quyền cơ bản của con người, bên cạnh tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận… Sống theo lương tâm là sống trong đạo đức, trong tình thương, trong công lý và trong sự thật.

IMG_3128
HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM
TUYÊN BỐ
 Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,
Kính thưa các Thân hữu Quốc tế tại các Quốc gia dân chủ.
Tự do lương tâm là một trong các quyền cơ bản của con người, bên cạnh tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận… Sống theo lương tâm là sống trong đạo đức, trong tình thương, trong công lý và trong sự thật. Hành động theo lương tâm là hành động mang lại hạnh phúc cho nhân quần xã hội, đặc biệt cho những ai là nạn nhân của mọi xâm hại quyền con người. Ở Việt Nam, có rất nhiều người đã bị giam cầm chỉ vì họ đòi hỏi các quyền con người cơ bản bằng phương thức ôn hòa bất bạo động. Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi họ là Tù nhân Lương tâm.
Lê Nguyên Sang, LM Phan Văn Lợi, LM Nguyễn Hữu Giải, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Bá Hải
Lê Nguyên Sang, LM Phan Văn Lợi, LM Nguyễn Hữu Giải, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Bá Hải
Chúng tôi ký tên dưới đây là các cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, những người từng bị cầm tù hoặc các hình thức giam cầm khác vì đã vận động đấu tranh cho dân chủ và các quyền con người về sở hữu đất đai, công ăn việc làm, môi trường trong sạch…
Trước hiện tình quá nhiều nỗi bất công lẫn đàn áp và đòi hỏi sự lên tiếng không thể chậm trễ của lương tâm, chúng tôi muốn liên kết chặt chẽ với nhau thành một tổ chức xã hội dân sự, bên cạnh nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập khác, tiếp tục sống theo lương tâm của mình, tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt nam.
Chúng tôi trân trọng tuyên bố chính thức thành lập Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam:
Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam đấu tranh cho một nền pháp chế biết đề cao nhân phẩm, tôn trọng nhân quyền, thăng tiến tự do, xây dựng dân chủ theo các chuẩn mực quốc tế, văn minh của nhân loại, được biểu đạt trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và hai Công ước Quốc tế về các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam đấu tranh vì một nước Việt Nam không còn bất kỳ một tù nhân lương tâm nào. Và chế độ lao tù ở Việt Nam phải thực sự nhân đạo theo chuẩn mực quốc tế và thực sự làm cho những người tù khi ra khỏi đó trở nên tốt lành và hữu ích hơn cho gia đình và xã hội.
Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam đấu tranh cho một đất nước, xã hội Việt Nam trở thành quê hương yêu dấu cho đồng bào, nơi toàn dân thực sự là chủ nhân và bộ máy chính quyền thực sự là tôi tớ công bộc, nơi Hiến pháp và mọi Bộ luật đều thể hiện ý chí của nhân dân.
Chúng tôi tha thiết và mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm. Mọi tù nhân phải được đối xử như những con người, phải được các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước theo dõi chế độ giam giữ họ.
Tuyên bố này được đưa ra tại Việt Nam ngày 18 tháng 02 năm 2014.
Các cựu tù nhân lương tâm – thành viên sáng lập đồng ký tên.
1525431_585628831515212_886778397_n
Lê Văn Sóc, Nguyễn Đan Quế, Thích Thiện Minh, Nguyễn Vũ Bình, Thân Văn Trường, Trần Lệ Hồng, Bùi Hằng, Phạm Bá Hải - tháng 1, 2014
Lê Văn Sóc, Nguyễn Đan Quế, Thích Thiện Minh, Nguyễn Vũ Bình, Thân Văn Trường, Trần Lệ Hồng, Bùi Hằng, Phạm Bá Hải – tháng 1, 2014
Nguyễn Bá Đăng, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Hồng Sơn, Phạm Bá Hải
Nguyễn Bá Đăng, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Hồng Sơn, Phạm Bá Hải
 
 

DANH SÁCH 64 THÀNH VIÊN SÁNG LẬP – HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

1525431_585628831515212_886778397_n
Tất cả tổng cộng 64 thành viên đã bị 278 năm tù giam, 9 năm tù treo, 79 năm quản chế.
 1. Bùi Thị Minh Hằng, 6 tháng cải tạo (2011)
 2. Chu Mạnh Sơn, 30 tháng tù giam 1 năm quản chế (2011)
 3. Dương Thị Tân, 2 năm tù treo (2008)
 4. Đinh Đăng Định, 4 năm tù giam (2010)
 5. Đinh Nhật Uy, 6 tháng tù giam 1 năm tù treo (2012)
 6. Đoàn Văn Diên, 5 năm tù giam (2006)
 7. Huỳnh Ngọc Tuấn, 10 năm tù giam (1992)
 8. Hứa Phi, 1 tháng tù giam 2 năm quản chế (1980)
 9. Lê Công Định, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)
 10. Lê Minh Triết, 7 năm tù giam (1995)
 11. Lê Nguyên Sang, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2006).
 12. Lê Thị Công Nhân, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2007).
 13. Lê Thị Ngọc Đa, 2.5 năm tug giam (2011).
 14. Lê Văn Sóc, 6.5 năm tù giam (2006)
 15. Ngô Quỳnh, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
 16. Nguyễn Bá Đăng, 3 năm tù giam (2010)
 17. Nguyễn Đan Quế, 20 năm tù giam (1978).
 18. Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, 18 tháng tù giam (3 năm treo) 3 quản chế (2011)
 19. Nguyễn Hồng Quang, 7 năm tù giam (1985).
 20. Nguyễn Hữu Giải, 5 năm tù giam (1983).
 21. Nguyễn Khắc Toàn, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2002).
 22. Nguyễn Mạnh Sơn, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2008).
 23. Nguyễn Ngọc Tường Thi, 2 năm tù giam (2010).
 24. Nguyễn Ngọc Hà, 4 năm tù (2005).
 25. Nguyễn Phương Uyên, 10 tháng tù giam (3 năm tù treo) 3 năm quản chế (2012).
 26. Nguyễn Thanh Giang, 3 tháng tù giam (1999).
 27. Nguyễn Thanh Phong, 6 năm tù (2005).
 28. Nguyễn Thị Yến, 3 tháng tù giam (1995).
 29. Nguyễn Trung Lĩnh, 1 năm tù giam (2011).
 30. Nguyễn Trung Tôn, 2 năm tù giam 2 năm quản chế (2011).
 31. Nguyễn Văn Đài, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2007).
 32. Nguyễn Văn Điền, 7 năm tù giam (2005).
 33. Nguyễn Văn Ngọc, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007)
 34. Nguyễn Văn Thơ, 6 năm tù giam (2006).
 35. Nguyễn Văn Thùy, 5 năm tù giam (2006).
 36. Nguyễn Văn Túc, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2008)
 37. Nguyễn Vũ Bình, 5 năm tù giam 3 năm quản chế (2002)
 38. Nguyễn Xuân Anh, 2 năm tù giam 3 năm quản chế (2011)
 39. Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu), 1 năm tù giam (1995)
 40. Phạm Bá Hải, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2006).
 41. Phạm Chí Dũng, 6 tháng tù giam (2012).
 42. Phạm Minh Hoàng, 17 tháng tù giam 3 năm quản chế (2010)
 43. Phạm Ngọc Thạch, 2 năm tù giam (2004)
 44. Phạm Quế Dương, 19 tháng tù giam (2002)
 45. Phạm Thanh Nghiên, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
 46. Phạm Văn Trội, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2007)
 47. Phan Thanh Hải, 3 năm tù giam 2 năm quản chế (2009)
 48. Phan Thị Tiềm, 2 năm tù giam (2001)
 49. Phan Văn Lợi, 7 năm tù giam (1981)
 50. Thích Không Tánh, 16 năm tù giam 5 năm quản chế (1977)
 51. Thích Nhật Ban, 18 năm tù (1975)
 52. Thích Thiện Minh, 26 năm tù giam (1975)
 53. Tô Văn Mãnh, 6 năm tù giam (2005)
 54. Trần Đức Thạch, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
 55. Trần Lệ Hồng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2006)
 56. Trần Khuê, 19 tháng tù giam (2002)
 57. Trần Ngọc Anh, 15 tháng tù giam (2009)
 58. Trần Thị Hài, 9 tháng tù giam (2012)
 59. Trần Thị Hoàng, 22 tháng tù giam (2010)
 60. Trương Minh Nguyệt, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007)
 61. Trương Thị Tám, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)
 62. Trương Văn Kim, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)
 63. Võ Văn Bửu, 7 năm tù giam (2005)
 64. Vũ Văn Hùng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
 

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm VN: Hãy thả tự do cho Luật sư Lê Quốc Quân

Luật sư Lê Quốc Quân là một tù nhân lương tâm đã và đang được cả thế giới quan tâm và theo dõi.

Mẹ và vợ con của Ls Lê Quốc Quân
Mẹ và vợ con của Ls Lê Quốc Quân
Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2014, Tòa phúc thẩm, Tòa án Tối cao đưa Luật sư Lê Quốc Quân ra xét xử phúc thẩm theo điều 161 Bộ luật Hình sự với tội danh trốn thuế.
Trước đó, ngày 2 tháng 10 năm 2013, Tòa án thành phố Hà Nội đã kết án ông với mức án 30 tháng tù giam. Tại phiên tòa sơ thẩm các Luật sư biện hộ cho Luật sư Lê Quốc Quân là Trần Thu Nam, Hà Huy Sơn và Bùi Quang Nghiêm đều đưa ra các luận cứ để bác bỏ cáo buộc của Viện kiểm sát thành phố Hà Nội đối với ông. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam phóng thích ông vô điều kiện. Chính phủ các nước Hoa Kỳ, EU, và nhiều nước khác cũng đã yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho Luật sư Lê Quốc Quân.
Đồng thời, trước phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm đã có hàng chục giáo xứ với hàng chục ngàn tín đồ Công giáo cầu nguyện, lên tiếng bênh vực cho Luật sư Lê Quốc Quân. Trong ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm, đã có hàng ngàn người tuần hành trên đường phố để ủng hộ ông.
Đặc biệt, Nhóm công tác Liên Hiệp Quốc về Giam giữ trái phép đã thẩm tra về trường hợp của Luật sư Lê Quốc Quân, và đã yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông. Đây là một phán quyết có giá trị pháp lý và mang tính khách quan, công bằng.
Tất cả các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, chính phủ các nước, Liên Hiệp Quốc, người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đều cho rằng đây là một vụ án có động cơ chính trị. Bởi vì những hoạt động cổ võ cho dân chủ và nhân quyền của Luật sư Lê Quốc Quân đã thực hiện trong suốt những năm tháng trước khi ông bị bắt.
Do vậy, Luật sư Lê Quốc Quân là một tù nhân lương tâm đã và đang được cả thế giới quan tâm và theo dõi.
Hội Tù nhân Lương tâm Việt Nam, là một tổ chức hoạt động với phương châm là đấu tranh để trên đất nước Việt Nam không có tù nhân lương tâm. Những tù nhân lương tâm đang bị giam cầm phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.
Hội Tù nhân lương tâm Việt Nam, đại diện cho hàng trăm tù nhân lương tâm, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Luật sư Lê Quốc Quân.
Nguyễn Văn Đài
Điều Phối viên Hội CTNLT
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1250)
Rốt cuộc, giới phân tích kinh tế-chính trị cùng rất nhiều người đặc biệt theo dõi sự tồn vong hàng năm của chế độ Trung Cộng cũng đã có được một bằng chứng – dù nhỏ bé nhưng có giá trị, mà từ đó có thể bổ sung cho những dự đoán về khoảng thời gian chính thể này có thể sẽ cáo chung. Đầu tháng 10-2018, tờ The New York Times International của Mỹ đã có được trong tay một chỉ thị của chính phủ Trung Quốc gửi cho các nhà báo ở nước này ngay tuần trước đó – quy định rõ 6 chủ đề kinh tế cần phải được “quản lý.” Trong bài “Trung Quốc kiểm duyệt các tin tức thất lợi về kinh tế,” The New York Times International đã công khai 6 chủ đề đó, bao gồm:
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1331)
Linh mục Anton Đặng Hữu Nam cho hay bị một thành viên Hội Cờ đỏ nhiều lần dọa giết trong khi lãnh đạo xã phủ định điều này. Sự việc vị linh mục kêu cứu do bị dọa giết đã ồn ào trên mạng xã hội vài ngày nay. "Ông Lê Đình Thọ, Hội trưởng Hội Cờ đỏ xóm Quỳnh Khôi đã ba lần đột nhập vào nhà thờ Giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, nơi tôi đang quản nhiệm, đe dọa giết tôi", linh mục Anton Đặng Hữu Nam nói với BBC hôm 24/10.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1272)
Đây là câu chuyện của người H’Mông Việt Nam bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Di dân (IDC) Suan Phlu ở Bangkok, Thái Lan. Câu chuyện dựa trên lời kể lại từ lá thư gửi Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHCR) của tù nhân và lời kể của vợ của anh. Trong một căn phòng nhỏ chật chội, ở một khu phố nhỏ nghèo của Bangkok, Vue Chor kể lại lý do vì sao gia đình chị lại lưu lạc sang Thái Lan gần 10 năm qua, và vì sao chồng chị vẫn ở đằng sau song sắt trại tạm giam.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1371)
Nguyên tiêu đề: Hãy cầu nguyện cho người Thượng bị lãng quên của Việt Nam. Sự đàn áp của chế độ Cộng sản đối với dân tộc thiểu số ủng hộ Hoa Kỳ trong Chiến tranh VN phần lớn là không thể nhận thấy được nhưng đang bắt đầu được biết đến Hãy bắt đầu với một lời thú nhận. Khi tôi là một phóng viên chiến tranh ở Việt Nam vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, tôi đã không ủng hộ “báo chí nhảy dù.” Đó là chuyến đi thực tế vào vùng chiến bằng trực thăng và ở lại đó một hoặc hai ngày để cảm nhận tình hình và rồi quay trở lại Sài Gòn để viết một bài báo.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1150)
Báo chí vừa đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra kết luận về ông Chu Hảo và đề nghị kỷ luật ông. Lão Mà Chưa An tuyên bố như sau: Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Chu Hảo là một trí thức lớn của Việt Nam. Ông là một nhà khoa học tài ba trong lĩnh vực vật lý kỹ thuật. Ông đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng các viện nghiên cứu vật lý và khoa học hàng đầu của Việt Nam. Với tư cách Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, ông đã có những đóng góp to lớn vào việc hoạch định chính sách khoa học công nghệ, nhất là công nghệ truyền thông thông tin (ICT) ở Việt Nam,